کادر پزشکان آزمایشگاه

دکتر هوشنگ امیر رسولی
متخصص علوم آزمایشگاهی و بیوشمیست بالینی
دکتر مهدی امیر رسولی
متخصص ژنتیک پزشکی
دکتر یوشیتا رقمی
دکترای علوم آزمایشگاهی

به تلگرام ما بپیوندید

slide1-img1